$Id: Welcome.html,v 1.3 1998/06/25 11:07:29 sb Exp $

Steinars HÅTEÆMMÆLL-kurs

Motivasjonen for denne websida kommer fra å ha sett mye dårlig HTML ut på nettet og til min sorg ha støtt på "kurs" i bransjeblader (f.eks. PC-World) som fortsetter å utbre. Har du fulgt disse kursenes metoder og støtt på uforståelig oppførsel, som f.eks. at første linje av uforståelige grunner kommer et stykke ned på sida eller at forms fryser i enkelte browsere, så kan du lese videre for å finne ut hvordan du kan kurere det.

Måten å merke opp HTML som jeg ønsker å framheve, heter på engelsk "Content Based Markup" og har mye tilfelles med bruk av tekstmaler ("style sheets") i tekstbehandlingssystemer. Fordelene med denne måten å merke opp HTML-dokumenter på, er:

Ulempen hvis den kan kalles det, er at man kanskje ikke får ting til å se ut nøyaktig som man vil. Grunnen til at jeg ikke synes dette er noen egentlig ulempe, er at triksing med HTMLen stort sett bare får ting til å se likt ut på én platform eller i én browser eller i én browser på én platform (hvis man er riktig så uheldig).

Containerelementer og delingstagger

Det er to forskjellige skoler i hvordan man merker opp HTML. I den ene skolen benytter man seg av elementer avgrenset av start- og slutt-tagger. F.eks vil et avsnitt se ut som:

<p>Dette er et avsnitt.</p>
    

I den andre skolen blir ting i teksten indikert med at man bruker tagger til å skille mellom ting. F.eks skille avsnitt med <p>-tagger:

Dette er et avsnitt.<p>

Her kommer neste avsnitt.
    

Grunnregler for bruk av HTML-tagger

Det er tre grunnregler for bruk av HTML-tagger:

  1. Bruk alltid taggene som er ment til formålet hvis slike finnes (f.eks. <h1>,<h2>, etc. for overskrifter)
  2. Bruk aldri taggene på ulovlige steder ifølge HTML-standarden (for å finne ut om du har noe ulovlig oppmerking, så kan du validere HTMLen din). Et eksempel på slik ulovlig HTML som jeg har sett ofte er <li>-tagger utenfor <ul> eller <ol>
  3. Hold ting enkelt. Ikke sett inn en eneste tag som du ikke ser formålet med